You are here
Home > Sisi Lain > MOP > MOP papua : Belajar Membaca

MOP papua : Belajar Membaca

Ada anak kecil bernama Bernard dan de baru masuk sekolah, disekolah ibu guru bilang ke Bernard untuk belajar membaca lagi dirumah. Pas su dirumah Bernard bilang sama de pu bapa, nah begini crita lengkapnya…

Bernard          : “Bapa, ibu guru tadi suruh sa belajar membaca lagi dirumah.

Bapa               : “Iyo makan dolo habis makan baru bapa ajar ko membaca…”

Dan saat Bernard dan bapa makan bersama di meja makan, bapa mengambil kecap ABC sambil tunjuk huruf dan bilang ke Bernard.

Bapa               : “Ini apa Bernard..?”

Bernard          : “Ahh…mudah saja bapa itu huruf A..”

Bapa               : “Terus ini..?”

Bernard          : “Ya jelas itu huruf B to bapa…”

Bapa               : “Terakhir, Ini apa..?”

Baca juga :  Doa Syukuran

Bernard          : “Kalau itu huruf C bapa,

Bernard         :  Aahh…masak bapa kasih belajar saya huruf satu-satu..”

(Bernard kelihatan agak kecewa)

Bapa               : “Kamu sabar anak, sekarang bapa tanya itu huruf semua kalau dibaca apa..?”

Anak               : “Ahhhh…mudah saja bapak, kalau dibaca semua itu namanya ‘KECAP’ to..!!”

Bapa               : “Bernard kamu otak mati sekali  ee..@*&@&%%#&^@&^#**@(^#%%#$^%^”

Leave a Reply

*

Top